หน้าหลักโรงเรียนฟากท่าวิทยา | หน้าแรกกลุ่มงาน
  ผู้บริหาร

 ประวัติผู้อำนวยการ
  เกี่ยวกับโรงเรียน
    ประวัติโรงเรียน
    วิสัยทัศน์
    พันธกิจ
    สัญลักษณ์โรงเรียน
    เกี่ยวกับโรงเรียน
    ข่าวประชาสัมพันธ์
    ภาพกิจกรรม
    ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
    ผลงานอาจารย์
    ผลงานนักเรียน
 
  บุคลากรกลุ่มงาน  
กล่องความรู้    สัญลักษณ์โรงเรียน
ช้างคู่ชูเทียน

  สัญลักษณ์โรงเรียนฟากท่าวิทยา คือ ช้าง 2 เชือก ประสานงวงเพื่อเชิดชูเทียนที่ส่องประกายไฟเจิดจ้าและเหรียญที่ประดับที่ภายในมีคติพจน์ของโรงเรียน
  คือ "ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ" ด้านบนและชื่อโรงเรียนฟากท่าวิทยาด้านล่างพร้อมด้วยฐานรับที่ประดับด้วยพู่ห้อย

  ช้างคู่ หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน และโรงเรียนที่ร่วมมือกันจัดการศึกษา
                       การใช้ช้างเป็นสัญลักษณ์ของชุมชน และโรงเรียน                     เนื่องจากในอดีตอำเภอฟากท่ามีการเลี้ยงช้างเพื่อให้เป็นสัตว์พาหนะ

  เทียน หมายถึง  ความรุ่งโรจน์และความสำเร็จจากการรวมพลังในการจัดการศึกษา
                       ระหว่างชุมชนและโรงเรียน

  "ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ" แปลว่า "ผู้ที่ผ่านการอบรมจิตใจดีแล้ว เป็นผู้ประเสริฐสูงสุดในสังคมมนุษย์" เปรียบได้กับนักเรียนโรงเรียนฟากท่าวิทยาที่ได้รับการอบรมบ่มนิสัยควบคู่กับการศึกษาหาความรู้ทำให้
  เป็นผู้ที่ประเสริฐสูงสุด ในสังคมมนุษย์

  ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นโพธิ์

  สีประจำโรงเรียน คือ สี ม่วง - เขียว

  คำขวัญประจำโรงเรียน คือ รักความสะอาด มารยามดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม

  หมายเลขโทรศัพท์ : 055-489075

สำหรับเจ้าหน้าที่
Username :  
Password :  
  ปฎิทินกิจกรรมเดือนนี้
   พฤษภาคม 2019   
อา . จ . อ. พ. พฤ. ศ. ส.
- - - 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 -
 
ลิ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง