หน้าหลักโรงเรียนฟากท่าวิทยา | หน้าแรกกลุ่มงาน
  ผู้บริหาร

 ประวัติผู้อำนวยการ
  เกี่ยวกับโรงเรียน
    ประวัติโรงเรียน
    วิสัยทัศน์
    พันธกิจ
    สัญลักษณ์โรงเรียน
    เกี่ยวกับโรงเรียน
    ข่าวประชาสัมพันธ์
    ภาพกิจกรรม
    ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
    ผลงานอาจารย์
    ผลงานนักเรียน
 
  บุคลากรกลุ่มงาน  
กล่องความรู้    พันธกิจ
  1. ส่งเสริมระบบบริหารจัดการ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) ให้เอื้อต่อการพัฒยาคุณภาพการศึกษา
  2. ส่งเสริมและจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามความสนใจและศักยภาพ
    ของผู้เรียน
  3. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้กับผู้เรียน
  4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษณ์ภูมิปัญญาไทย
  5. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 
สำหรับเจ้าหน้าที่
Username :  
Password :  
  ปฎิทินกิจกรรมเดือนนี้
   มกราคม 2018   
อา . จ . อ. พ. พฤ. ศ. ส.
- 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 - - -
 
ลิ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง