ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวหน้าที่ครูผู้สอน  
    [ 13 มี.ค. 2562 ]
     ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อทดสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชัาวคราวตำแหน่งนักการภารโรง  
    [ 13 มี.ค. 2562 ]
     ประกาศโรงเรียนฟากท่าวิทยา เรื่องการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562  
    [ 5 ก.พ. 2562 ]
     ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อทดสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน  
    [ 21 ม.ค. 2562 ]
     ประกาศโรงเรียนฟากท่าวิทยา เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่บัญชี พัสดุ การเงิน)  
    [ 28 พ.ย. 2561 ]