รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566  
    [ 6 ม.ค. 2566 ]
     รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566  
    [ 8 ธ.ค. 2565 ]
     รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566  
    [ 7 พ.ย. 2565 ]
     ประกาศโรงเรียนฟากท่าวิทยา เรื่อง ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกสังคมศึกษา  
    [ 27 ต.ค. 2565 ]
     ประกาศโรงเรียนฟากท่าวิทยา เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกสังคมศึกษา  
    [ 25 ต.ค. 2565 ]