ประกาศโรงเรียนฟากท่าวิทยา เรื่อง ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกภาษาไทย  
    [ 12 พ.ค. 2566 ]
     ประกาศโรงเรียนฟากท่าวิทยา เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกภาษาไทย  
    [ 11 พ.ค. 2566 ]
     ประกาศโรงเรียนฟากท่าวิทยา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการท าหน้าที่ครูผู้สอน  
    [ 4 พ.ค. 2566 ]
     รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2566  
    [ 2 พ.ค. 2566 ]
     รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2566  
    [ 4 เม.ย. 2566 ]