รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2567  
    [ 9 ก.พ. 2567 ]
     รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2567   
    [ 4 ม.ค. 2567 ]
     รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567  
    [ 12 ธ.ค. 2566 ]
     รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567  
    [ 8 พ.ย. 2566 ]
     ประกาศโรงเรียนฟากท่าวิทยา เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกนาฏศิลป์  
    [ 10 ต.ค. 2566 ]