ประกาศโรงเรียนฟากท่าวิทยา เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่บัญชี พัสดุ การเงิน)  
    [ 28 พ.ย. 2561 ]
     การจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน  
    [ 25 ก.ค. 2561 ]
     ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ4 ประจำปีการศึกษา2560  
    [ 26 มี.ค. 2560 ]
     เอกสารการย้ายของข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2560  
    [ 4 ม.ค. 2560 ]
     กำหนดการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  
    [ 19 ต.ค. 2559 ]