ขอเรียนเชิญ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนฟากท่าวิทยา ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล  
    [ 6 พ.ค. 2564 ]
     ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 (ฉบับเพิ่มเติม) ปรับตาม สพฐ. (ฉบับล่าสุด 30 เมษายน 2564)  
    [ 30 เม.ย. 2564 ]
     แบบฟอร์มการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564  
    [ 23 เม.ย. 2564 ]
     แบบฟอร์มการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564  
    [ 23 เม.ย. 2564 ]
     ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 (ฉบับเพิ่มเติม) ปรับตาม สพฐ.  
    [ 23 เม.ย. 2564 ]