หน้าหลักโรงเรียนฟากท่าวิทยา | หน้าแรกกลุ่มงาน
  ผู้บริหาร

 ประวัติผู้อำนวยการ
  เกี่ยวกับโรงเรียน
    ประวัติโรงเรียน
    วิสัยทัศน์
    พันธกิจ
    สัญลักษณ์โรงเรียน
    เกี่ยวกับโรงเรียน
    ข่าวประชาสัมพันธ์
    ภาพกิจกรรม
    ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
    ผลงานอาจารย์
    ผลงานนักเรียน
 
  บุคลากรกลุ่มงาน  
กล่องความรู้  คณะกรรมการบริหารงานการเงินและงบประมาณ  นางสาวอัฉราภรณ์ เสวันนา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ  นางฐิติรัตน์ อุปรัตน์ปรีชา
ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ
รองประธานกรรมการ  นางสถาพร โยธานันท์
ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ
กรรมการ  นางสาวปลายเวช ไพรวงษ์
ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ
กรรมการ  นางเจน ใจนวล
ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ
กรรมการ  นางสาวสลิตา แสงจันดา
ครูผู้ช่วย
กรรมการ  นางสาวโสมรัศมี ทั่งคำ
พนักงานราชการทั่วไป
กรรมการ  นางวิไลวัลย์ รอดวินิจ
ครู
กรรมการ  นางสาวสุวภัทร ใสวรรณ์
ครู
กรรมการ  นางสาวอัฉราภรณ์ แก้ววังอ้อ
พนักงานราชการทั่วไป
กรรมการและเลขานุการ
 
สำหรับเจ้าหน้าที่
Username :  
Password :  
  ปฎิทินกิจกรรมเดือนนี้
   พฤษภาคม 2019   
อา . จ . อ. พ. พฤ. ศ. ส.
- - - 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 -
 
ลิ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง