หน้าแรก | กลุ่มบริหาร | กลุ่มบริหารงานทั่วไป | กลุ่มบริหารงานวิชาการ | กลุ่มงานการเงินและงบประมาณ | กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน | กลุ่มบริหารงานบุคลากร
  ผู้บริหาร

 
  เกี่ยวกับโรงเรียน
    ประวัติโรงเรียน
    วิสัยทัศน์
    พันธกิจ
    สัญลักษณ์โรงเรียน
    ข่าวประชาสัมพันธ์
    ข่าวประกวดราคา
    ภาพกิจกรรม
    ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
    ผลงานอาจารย์
    ผลงานนักเรียน
 
ข้อมูลสารสนเทศ
    ที่ตั้งของโรงเรียน
    สภาพปัจจุบันของโรงเรียน
    รายชื่อผู้บริหาร
    กลยุทธ์
    เป้าประสงค์
    อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
    โครงการพิเศษ
    แผนที่บริเวณโรงเรียน
    ผลงานดีเด่น
    รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนฟากท่าวิทยา
    ประกาศโรงเรียนฟากท่าวิทยา เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียนฟากท่าวิทยา ประจำปีการศึกษา 2559
    วิเคราะห์ผล o-net
    รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (CSA)
    เอกสารประกอบการเขียนขอเสนอโครงการปีงบประมาณ 2560
    เอกสารประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2560
  งานเด่นในโรงเรียน  
    งานแนะแนว
    งานห้องสมุด
    งานนโยบายและแผนงาน
    ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
    โรงพักจำลอง
    ระบบธนาคารความดีออนไลน์
    โรงเรียนธนาคาร
    สหกรณ์ร้านค้า
    To be Number One
    องค์การบริหารส่วนนักเรียน
    งาน อย.น้อยโรงเรียน
    งานประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  บุคลากร  
    กลุ่มบริหาร
    กลุ่มบริหารงานทั่วไป
    กลุ่มบริหารงานวิชาการ
    กลุ่มงานการเงินและงบประมาณ
    กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
    กลุ่มบริหารงานบุคลากร
  กลุ่มสาระการเรียนรู้  
    กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
    กลุมสาระภาษาไทย
    กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
    กลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ
    กลุ่มสาระสุขศึกษา ฯ
    กลุ่มสาระการงานอาชีพ ฯ
    กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
    กลุ่มสาระศิลปะ ฯ
    บุคลากรทางการศึกษา
    นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ


  รวมภาพกิจกรรม
    

   มอบของรางวัล ธนาคารโรงเรียนฟากท่าวิทยา  [28 ธ.ค. 2559]

    

   พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในงานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 จังหวัดลำปาง  [28 ธ.ค. 2559]

    

   พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันโฟล์คซองงานถนนคนเดินไทน้ำปาด “ย่างเลาะ เซาะกิน”  [28 ธ.ค. 2559]

    

   ออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ  [28 ธ.ค. 2559]

    

    เดินรณรงค์และแจกแผ่นพับให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์แก่ประชาชนทั่วไปในอำเภอฟากท่า  [2 ธ.ค. 2559]

    

   พิธีถวายราชสดุดี"วันวชิราวุธ"  [28 พ.ย. 2559]

    

   คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนฟากท่าวิทยา ยินดีต้อนรับ นางภคพร สีกา ผู้อำนวยการโรงเรียนฟากท่าวิทยา ด้วยความยินดียิ่ง  [24 พ.ย. 2559]

    

   รวมพลังแห่งความดี ประกาศความจงรักภักดี และน้อมเกล้ารำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  [22 พ.ย. 2559]

    

   การประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนฟากท่าวิทยา  [19 พ.ย. 2559]


« Previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 14 21 Next »

สำหรับเจ้าหน้าที่
Username :  
Password :  
  ปฎิทินกิจกรรมเดือนนี้
   พฤษภาคม 2019   
อา . จ . อ. พ. พฤ. ศ. ส.
- - - 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 -
 
ลิ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กล่องความรู้